Det händer i Eyvinurlandet

Här publicerar vi aktuella nyheter, information om kurser, träningar och tävlingar.  Här hittar du även beskrivningar av alla tävlingsgrenar och ryttarförsäkran. 
Träning

Belöningsbaserad träning

Den 20 april hade vi en inspirerande kurs för Malin Schön på Kvarnberga. Vi fick massor med aha-upplevelser och ny kunskap. Allting är beteenden och bakom varje beteende ligger en känsla. Bra att alltid fundera på varför ett beteende uppstår. Hästen har alltid rätt. Analysera varför. Vi fick träna på hur man belönar med godis genom SSFF - Stand Still Face Forward - eller som Malin kallade det Grown ups are talking. En superhärlig om än kall dag. Mer om vad vi tränade på kommer snart. Vill du läsa mer om Malins träning? Besök hennes sida här!
Häng med på äventyr

På gång i Eyvinur

Här hittar du aktuella händelser, tävlingar och nyheter

Registrera dina ritter för Eyvinur!

SVERIGERITTEN 2024

Vi nådde ett strålande resultat 2023 och red näst mest av alla lokalföreningar i Sverige. Den 1 februari startade årets utmaning. Dags att registrera alla turer till häst eller med häst. Rid, spring, cykla, gå, tömkör, lek tillsammans med din häst. Kom ihåg att du behöver ditt medlemsnummer/idrottonline-ID  för att registrera dig. Använd en app för att logga din sträcka och registrera varje tur individuellt via formuläret du hittar här!

Dags att komma iform

Tävlingar 2024

KM avgörs 6 juni såklart!

Sport SM på Himmelstalund 26 - 30 juni

GK-SM Himmelstalund 28 augusti - 1 september

Ladda ner hästägarförsäkran här 

Du hittar alla tävlingsgrenar längre ner på sidan! 

Finslipa formen

TRÄNING 2024

Jenny Göransson håller lektioner tisdagar på Berga, Törnby, Kvarnberga och Bromma Gård kontakta Ylva Nyblin vid intresse för ev tid 

Träningsmöjligheter finns även hos Bea Islandshästar, Kungsbryggan. 

Tipsa oss gärna om kurser och lektioner så publicerar vi information här.

Lunk-i-Kring för dig som har en funktionsvariant och vill prova på ridning

På Lovön, Berga finns en fantastisk miljö, underbar personal och hästar. Läs mer på lukikring.nu eller maila info@lunkikring.nu

Är du årets klubbmästare?

Välkommen till KM 6/6

Nu  är anmälan öppen!

Läs mer om tävlingsgrenarna här nedan.


Tävlingsgrenar

Här hittar du en kort beskrivning av alla de moment som de olika tävlingsgrenarna ska innehålla. Exakta regler och genomförande av olika klasser och grenar kan du läsa mer om på SIFs hemsida.

Barngrenar C2 och C4
Tävlingsgrenarna C2 och C4 har olika svårighetsgrad och de är anpassade efter barns utveckling och utbildningsnivå. Grenarna är dock ej åldersbestämda utan kan arrangeras för alla åldersgrupper.
I C2 visar man skritt och trav eller tölt (dock bara en av dessa gångarter) i efter ett speciellt C2-program och man rider alltid ensam på banan. För C4 gäller att man visar fyra gångarter, skritt,trav,tölt och galopp i ett speciellt C4-program och även här är man alltid ensam på banan. I C2 och C4 rider man ej finaler.

Tölt T1
Ryttarna rider en och en.
1 Med början vid mitten av ena kortsidan, ett varv i långsamt tempo tölt i valfritt varv.
   Gå ner till skritt vid mitten av kortsidan och byt varv.
2. Från mitten av kortsidan ett varv i långsamt tempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna.
3. Från mitten av kortsidan ett varv i ökat tempo tölt.

Tölt T2
Ryttaren har tre varv till sitt förfogande för att visa följande moment i följande ordningsföljd:
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsam- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar dvs utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T3
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
3. Ökad tölt.

Tölt T4
Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T5
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

Tölt T6
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T7
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt 

Tölt T8
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Fyrgång V1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sigatt visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp.
5. Ökad tölt.
Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera.

Fyrgång V2
Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som det beskrivs i punkt 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.
 
Fyrgång V3
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Långsam- till mellantempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Mellan till ökat tempo tölt

Fyrgång V4
Klassen rids i grupper bestående av två eller fler ryttare. Klassen rids på speakerns kommando
1. Mellanskritt
2. Valfritt tempo tölt
3. Övergång skritt-tölt och tölt-skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando.
Byte av varv
4. Långsam- till mellantempo trav
5. Långsam- till mellangalopp. Galoppfattningen och nedtagningen från galopp till skritt visas av ett ekipage i taget på speakerns kommando
 
Fyrgång V5
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

Fyrgång V6
Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som beskrivs i 5.4.2. och i det varv som anges i startlistan.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp där galoppfattningen och nedtagningen till skritt visas separat av varje ryttare på speakerns kommando.

Femgång F1
Ryttarna rider enskilt och i valfritt varv. Ekipaget har fyra och ett halvt varv på sig att visa följande moment i valfri ordning:
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantrav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellangalopp
5. Flygande pass.

Varje gångart visas endast en gång, skritt i ett halvt varv och de andra gångarterna i ett varv vardera. Flygande pass visas endast på långsidorna. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Femgång F2
Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando, så som det beskrivs i 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.
 
Pass P1 - 250 m
Startas med eller utan startboxar
Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP1
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp från valfri gångart. Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen.

Efter 150 m-markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt. I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor i enlighet med teckningen.
 
Se övrig info i FIPO.

Speedpass P2 100 m med flygande start
Denna gren rid på en passbana där det finns en sträcka på minst 50 m före den tidtagna 100 m sträckan.

Startprocedur
Ett ekipage i taget kommer till start. På starterns signal rider ryttaren till 50 m-markeringen i valfri gångart. Då ekipaget passerar startlinjen startar tidtagningen på en visuell signal. Härifrån till mållinjen måste hästen ligga i flygande pass. Två försök rids.

Se övrig info i FIPO.

Stilpass PP2
Så fort flaggan höjs startar ekipaget i skritt, trav eller tölt. Mellan startlinjen och 25 m-markeringen fattar ryttaren galopp via valfri gångart. Mellan 25 m-markeringen och 50 m-markeringen (där tidtagningen börjar) läggs hästen i flygande pass. Då ekipaget passerar 50 m-markeringen ges en visuell signal som startar tidtagningen. Efter 150 markeringen (där tidtagningen upphör) men före slutmarkeringen vid 200 m ska hästen ha tagits ned till tölt, trav eller skritt. För höga poäng ska hästen ha tagits ner till skritt.

I början av banan (fram till 25 m-markeringen) ska det finnas en tydligt markerad trattformig korridor i enlighet med teckningen. Ekipagen får ha tre försök (även om de erhåller röda flaggor i något av försöken). Medelvärdet på de två bästa försöken avgör placeringen. I händelse av lika poäng, kommer poängen som ges av domarna avgöra vinnaren. I det fall poängen för första plats är lika, ska ett tiebreak utföras.

Se övrig info i FIPO.

Pass P3 - 150 m
Denna gren rids som passlöp P1 250 m.
Se övrig info i FIPO.

Dressyr FS1 Fristil
Denna gren rids på en dressyrbana.

Utformning
Minst tio och högst 14 bedömningspunkter skall visas. Ryttaren utformar sitt eget program. Programmet skall inges skriftligt på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start.

Obligatoriska moment:
– Mellanskritt
– Tölt
– Långsam- eller mellantempo galopp
– Övergångar mellan gångarter och tempo
– Byte av varv
– Böjda spår
– Halt
– Hälsning

Tillåtna moment förutom de obligatoriska:
– Trav
– Skänkelvikning eller öppna
– Ryggning
– Bakdelsvändning
– Galoppombyte via skritt, trav eller tölt

Momenten bedöms endast en gång i varje varv. Hälsning bedöms dock både vid start och avslutning av programmet..

FS2 – Ridning på dressyrbanan
Dressyr med andra grundkrav och färre moment än FS1.

FS3 – Visning för hand
Fritt val av program och fri visning av hästen i markarbete.

Finaler
De fem bästa ekipagen i varje ovalbanegren går till A-final, medan ekipage 6-10 rider B-final. Vinnaren av B-finalen kan gå upp i A-final om ryttaren tycker att hästen orkar det. Finalen är på många sätt en helt ny tävling. Uttagningspoängen följer inte med och alla rider samtidigt på banan. Momenten rids på speakers kommando. Domarna visar sina poäng efter varje moment.